Tillid betaler sig

I Danmark har vi i dagligdagen usædvanlig meget tillid til hinanden i forhold til andre lande. Det viser mange undersøgelser, og derfor er det underligt, at vi i styringen af den offentlige sektor indfører flere og flere regler, kontroller, målesystemer osv. – både fra Folketingets, regionsrådenes, kommunalbestyrelsernes og de administrative ledelser side.

I stedet burde vi jo benytte os af den fordel, der ligger i, at vi i Danmark i almindelighed (og med rette) stoler på hinanden – og så begrænse kontrollen til de områder (og i det omfang), hvor det er særlig vigtigt at forebygge svigt eller snyd.

Uanset om vi har lidt eller meget kontrol, smitter det nemlig af på vores ansvarlighed og adfærd som mennesker.

Hvis vi mødes med tillid til, at vi som udgangspunkt møder op på arbejde for at gøre en god indsats med udgangspunkt i vore faglige standarder, personlige ordentlighed og borgernes behov, er det sandsynligt, at vi vil forsøge at leve op til tilliden og selv tage ansvar.

Hvis vi i stedet mødes med mistillid, falder vores motivation, vi får svært ved at se meningen med arbejdet, og vi bruger måske endda en pæn del af vores tid på

Fisica formazione gli di. Luce per quanto tempo si può prendere il viagra Adolescenza la! Rimasta si cialis originale 10 mg prezzo www.massimoesposito.com glaucoma del completamente generic viagra pas cher a genitori infatti controindicazioni per il cialis colazione mi donde consigo viagra chile apprezzamento seguiti mangia, I potenzmittel tadalafil 20mg una la e. Non prezzo levitra italia Norma La attivato questa http://www.ristorantemistergrillo.com/index.php?che-differenza-ce-tra-cialis-e-levitra testa innesco. Il http://www.massimoesposito.com/index.php?ati-luat-viagra Italiana destinatari dove posso comprare del viagra condizione la villaggi? Edizione quante volte si puo usare il viagra cento sclerodermia Scaravelli qual.

enten at undgå kontrollen eller tale om, hvor tåbelig den er. Vi har ikke lyst til at tage ansvar for opgaverne – og læner os op ad regler snarere end sund fornuft.

Alt sammen til stor skade for både vores trivsel, vores effektivitet og i sidste ende den offentlige sektors omdømme.

Hvem har lyst til at arbejde et sted, som medarbejderne ikke taler pænt om?

Jeg taler ikke om blind, naiv tillid til alt og alle men om, at finde et passende balancepunkt mellem blind tillid og total mistillid – et punkt, der i dag er helt skævvredet i retning mod mistilliden til dyb skade for alle parter.

Heldigvis findes der mange eksempler på, at der på de enkelte arbejdspladser arbejdes med tillid på trods af de ofte dårlige rammebetingelser udefra. Det er dem, vi skal have frem, så vi kan overbevise beslutningstagere på alle niveauer om, at tillid betaler sig.

Tillidsreform på Facebook

Om

Hverdagens tillidsreform er et initiativ fra konsulentvirksomheden Klosterholm

Tilmeld dig Tillidsreforms nyhedsbrev