Hverdagens tillidsreform – derfor!

4 ud af 10 offentligt ansatte oplever, at der er blevet mere kontrol af deres arbejde det seneste år. Samtidig oplever mere end hver tredje, at deres indflydelse er blevet mindre. Sidst men ikke mindst siger 3 ud 4, at de kunne bidrage til at gøre deres arbejdsplads mere effektiv – hvis de bare blev spurgt!

Det går med andre ord den forkerte vej – på trods af, at både den nuværende og den tidligere regering harhaft ambitioner og udstedt løfter om det modsatte.

Men der er brug for langt mere tillid og involvering – snarere end mere kontrol, flere regler og mere papir.

Ikke blot fordi det vil øge medarbejdernes trivsel – men især fordi det vil øge kvaliteten og effektiviteten i de offentlige ydelser, hvis tiden i stedet først og fremmest kan bruges på kerneydelserne. Erfaringerne viser, at løsningerne næppe kommer ovenfra. Derfor må vi, der arbejder med fx børn, unge, ældre, handicappede og syge, selv videregive de gode eksempler på, hvordan tillid skaber positive cirkler.

Jo flere der bakker op, jo større pres vil der komme for at vende en skæv udvikling.

Lad os sammen gøre hverdagens tillidsreform til en ny folkebevægelse!

  • Tillid betaler sig
    1. oktober 2012 af
    Tillid betaler sig
    I Danmark har vi i dagligdagen usædvanlig meget tillid til hinanden i forhold til andre lande. Det viser mange undersøgelser, og derfor er det underligt, at vi i styringen af den offentlige sektor indfører flere og flere regler, kontroller, målesystemer osv. – både fra Folketingets, regionsrådenes, kommunalbestyrelsernes og de administrative ledelser side. I stedet burde vi jo benytte os af den fordel, der ligger i, at vi i Danmark i almindelighed (og med rette) stoler på hinanden – og så begrænse kontrollen til de områder (og i det omfang), hvor det er særlig vigtigt at forebygge svigt eller snyd. [...]
    Læs mere

Tillidsreform på Facebook

Om

Hverdagens tillidsreform er et initiativ fra konsulentvirksomheden Klosterholm

Tilmeld dig Tillidsreforms nyhedsbrev